1. Бүтээгдэхүүн

Автомат фокустай лазер тэмдэглэгээ хийх машин