1. Бүтээгдэхүүн

MOPA өнгөт шилэн лазер тэмдэглэгээ хийх машин