1. Бүтээгдэхүүн

Шилэн лазер тэмдэглэгээ хийх машин