1. Бүтээгдэхүүн

Хэт ягаан туяаны лазер тэмдэглэгээ хийх машин